Urtepotten

Pris

Pr. 1. januar 2024 koster en plads hos os 10.200 kr. pr. md., hvoraf kommunen dækker 75% af de dokumenterede udgifter. Dog maksimalt 6.673 kr. pr. md.

I vil derfor modtage et skattefrit tilskud på 6.673 kr. pr. md., som vil blive sat ind på jeres konto. Jeres egen betaling for en plads ved os, bliver dermed på 3.527 kr. pr. md. i 12 mdr.

Herefter indbetaler I det fulde beløb på 10.200 kr. på vores konto.

Tilskuddet fra kommunen bliver betalt forud, og I betaler forud til os, så vi har pengene senest den sidste hverdag i måneden på vores konto. Første betaling skal falde inden barnet er startet, og herefter er ovenstående gældende.

I betaler i alle 12 mdr. i en privat pasningsordning og får tilskud fra kommunen i 12 mdr.

Der ydes ikke tilskud til hel eller delvis friplads i en privat pasningsordning.

Der ydes søskenderabat i en privat pasningsordning .

Spørgsmål til økonomien kan rettes til Tine Rohde på tlf. 89 40 22 22.

Indgåelse af aftale:

Når vi er enige om at jeres barn skal gå i URTEPOTTEN, indgår vi typisk en kontrakt gældende til barnet skal i børnehave, som vi i fællesskab udfærdiger og underskriver, hvorefter vi indsender den til kommunen, så det økonomiske kan komme på plads.

Vi har også en tillægsaftale som vi gennemgår, og som I underskriver.

Ophør af aftale:

Skulle I som forældre ønske at opsige kontrakten før tid, kan I gøre dette med en måneds varsel til den 1. i måneden. Vi har også denne mulighed.

I kan læse mere om privat pasningsordning på Aarhus Kommunes hjemmeside: